Nieuwsbrief Doopsgezind NU
13 ​december 2018 
 

Via de digitale nieuwsbrief Doopsgezind NU blijft u op de hoogte van nieuws, activiteiten en ontwikkelingen binnen de doopsgezinde geloofsgemeenschap, zowel landelijk als regionaal. Daarnaast is er ruimte voor berichtgeving uit de oecumene. Klik voor een printversie van de nieuwsbrief onderaan op 'bekijken in PDF-formaat'. De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 3 januari 2019. Kopij kunt u uiterlijk 31 december mailen naar dn@doopsgezind.nl.


uitgelicht
Wat is er te doen op kerstavond?
Wat is er te doen op kerstavond?
24 december
Wij hebben geprobeerd een overzicht voor u te maken, zodat u in één oogopslag kunt zien wat er te doen is op kerstavond.  Lees meer >>
 

nieuws
Raad van Kerken: Pas regeling Kinderpardon toe
Raad van Kerken: Pas regeling Kinderpardon toe
In een brief aan de regering roepen de 18 lidkerken van de Raad van Kerken het Kabinet met klem op tot zorgvuldige uitvoering van de Regeling langdurig verblijvende kinderen (Kinderpardon). De kerken vinden dat de waardigheid en rechten van kinderen geschonden worden op de huidige manier waarop deze regeling wordt uitgevoerd. Lees meer >>
 

Hoofd en directeur benoemd bij Theologie van de Vredeskerken Hoofd en directeur benoemd bij Theologie van de Vredeskerken
Aan de Universiteit van Hamburg is dr. Fernando Enns benoemd als hoofd van de afdeling Theologie van de Vredeskerken, en dr. Marie Anne Subklew als directeur. Meer informatie in het Engels: Lees meer >>
 

De grootste adventskalender van Nederland De grootste adventskalender van Nederland
Misschien is het jou ook al opgevallen, in Joure staat de grootste adventskalender van Nederland. Lees meer >>
 

Menno Simons-lezing door Jan Terlouw Menno Simons-lezing door Jan Terlouw
De zevende spreker in de reeks Menno Simons-lezingen was de heer Jan Terlouw. Zijn betoog speelde zich vooral af rond de volgende woorden en begrippen: broederschap als solidariteit, duurzaamheid en ‘het is niet moeilijk om te beginnen’. Lees meer >>
 

Zusterkring Makkum 90 jaar Zusterkring Makkum 90 jaar
Zusterkring Makkum bestaat 90 jaar. Op maandag 19 november 1928 kwam een aantal doopsgezinde dames bij elkaar. Zij hebben de Naaikrans der Doopsgezinde Medische Zending opgericht.  Lees meer >>
 

Behoefte aan een moment van stilte Behoefte aan een moment van stilte
6 december 09:30 uur
Achter de vermaning in Twisk staat een klein schuurtje. Zo’n schuurtje wordt in Westfriesland ’boetje’ genoemd. Dit boetje staat dag en nacht open voor alle mensen die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan een moment van stilte.  Lees meer >>
 

Vrijzinnig Leerhuis Vrijzinnig Leerhuis
14 december 17:30 uur
Angst
Docent en gespreksleider: dr. Alfred R. van Wijk. Angst, vrees, bangheid en huiver zijn verwante begrippen, maar is er toch niet enig nuanceverschil? Diverse filosofen, medici en psychologen hebben verschillende aspecten van het begrip angst geanalyseerd en beschreven. Lees meer >>
 

Morning, Mourning, over liefde en afscheid Morning, Mourning, over liefde en afscheid
14 december 20:00 uur
Morning, Mourning is een prachtig dansduet. Bijzondere avond van Project Geestdrift in Enkhuizen over hoe we omgaan met het einde.  Lees meer >>
 

Lezing over Gastvrijheid Lezing over Gastvrijheid
18 december 14:00 uur
Studiemiddag van het ACHHP, Faculteit Religie en Theologie van de VU, in samenwerking met de Waalse Kerk Amsterdam, de Doopsgezinde Historische Kring en de VU-vereniging. Lees meer >>
 

Tafels van Hoop voor vluchtelingen Tafels van Hoop voor vluchtelingen
18 december 18:00 uur
Kerk in Actie wil samen met scholen, kerken en families vluchtelingen helpen zich hier thuis te voelen. Op de Dag van de Migrant, 18 december, organiseert Kerk in Actie daarom Tafels van Hoop. Ook doopsgezinde gemeenten kunnen hier aan meedoen. Lees meer >>
 

Presentatie Pelgrimage naar Santiago de Compostella Presentatie Pelgrimage naar Santiago de Compostella
18 december 20:00 uur
De Werkgroep Duurzaamheid van Federatie Gouda organiseert een presentatie met spreker Joëlle van Dijk onder de titel: 'Pelgrimage naar Santiago de Compostella: natuur en spiritualiteit'. Lees meer >>
 

Winterconcert 'Wie schön leuchtet der Morgenstern' Winterconcert 'Wie schön leuchtet der Morgenstern'
22 december 20:15 uur
Op zaterdag 22 december geeft studentenkoor Gica haar jaarlijkse winterconcert in de doopsgezinde kerk in Groningen. Met het programma ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’ staan deze concerten in het teken van Kerst.  Lees meer >>
 

't Lam ontmoet: Samenspel van muziek en verhalen 't Lam ontmoet: Samenspel van muziek en verhalen
23 december 19:30 uur
De doopsgezinde gemeente Blokzijl kiest voor een andere invulling van de adventsviering dan gebruikelijk. Het wordt een samenspel van verhalen, gedichten en gedachten, met sfeervolle liederen. Lees meer >>
 

Kerstspel in Aalsmeer Kerstspel in Aalsmeer
24 december 16:00 uur
De eerste voorbereidingen voor het Binding Kerstspel zijn al in augustus van dit jaar begonnen. Het schrijversteam brainstormde, schreef, brainstormde nog meer en besloot uiteindelijk een groot deel van het originele idee in de prullenbak te gooien en verder te gaan met wat eerst een zijspoor was. Lees meer >>
 

Lessons & Carols met muzikale invulling in Koog aan de Zaan Lessons & Carols met muzikale invulling in Koog aan de Zaan
24 december 19:30 uur
Bekende teksten worden gelezen, bekende kerstliederen gezongen met muzikale omlijsting door fluit en orgel. En een extra collecte voor Hospice de Schelp. Lees meer >>
 

Kerstbijeenkomst Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Kerstbijeenkomst Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit
27 december 17:00 uur
De oecumenische Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland viert haar kerstfeest in de doopsgezinde kerk in Heerenveen. Het is helaas nog niet vanzelfsprekend dat homo's en transgenders geaccepteerd worden in kerken.  Lees meer >>
 

Doop. Op 17 november jl. is Charlie Philippo in Dopersduin gedoopt op haar belijdenis, te midden van de gemeenschap zoals die op dat moment samenkwam.

  contact
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
Singel 454 | 1017 AW Amsterdam
dn@doopsgezind.nl
www.doopsgezind.nl

agenda
14 december 11:​00 uur
Baarn zingt in kerstsfeer
Waarom zingt het lekkerder bij een orgel dan bij een piano of een elektronisch instrument? Dat heeft alles te maken met lucht- in orgelkringen -wind- genoemd- die door de orgelpijpen de ruimte in stroomt. Lees meer >>

15 december 12:​00 uur
Carol-scratch in Hoorn
Een Carol-scratch is een bijeenkomst waarbij de aanwezigen eenmalig Engelse Christmas Carols (traditionele Engelse kerstliederen) 3- tot 4-stemmig oefenen en ter afsluiting de ingestuurde liederen zingen voor belangstellenden.  Lees meer >>

15 december 14:​00 uur
Warme Winter Kerstknutselmiddag
DG De Westereen organiseert een kerstknutselmiddag in de Frissel met warme chocolademelk, appeltaart, erwtensoep en pannenkoeken Lees meer >>

16 december 15:​00 uur
Kwartettekoar in Dokkum
Hindrik van der Meer, oprichter van het Kwartettekoar stopt met het begeleiden van het koor. Hij wordt 80 jaar. Lees meer >>

20 december 19:​00 uur
Kerst-Inn Heerenveen
In Heerenveen kunt u in de adventstijd de Kerst-Inn bezoeken. In het verleden heeft deze Kerst-Inn ook vaak plaatsgevonden.  Lees meer >>

23 december 12:​00 uur
De kerststal is open in Bussum
In alle drukte voor Kerst, even een gezellig moment voor jong en oud, samen met buurtgenoten? Kom dan kerststallen bekijken en beleven! Lees meer >>

23 december 15:​00 uur
Kerstvieringen in Doopsgezind Friesland
Op verschillende plaatsen in Friesland vinden kerstvieringen plaats. Met medewerking van een koor, met de opvoering van een kerstspel, voor jong, voor oud, voor iedereen. Hieronder een overzicht van de plaatsen, data en tijden.  Lees meer >>

24 december 14:​00 uur
De Samenkamer: Babbelen, Lezen en Ontmoeten
Ontmoet nieuwe mensen en hernieuw vriendschappen. Haal herinneringen op. Haal in de thuisbibliotheek een boek, tijdschrift en krant uit het rek. Praat over de dingen van de dag.
In Aardenburg, met steun van de Stichting Menno Simons.
Lees meer >>

24 december 17:​00 uur
Kerstavond in Wageningen
Dit jaar wordt er sinds lange tijd weer een kerstspel gespeeld door de kinderen van de kinder- en tienerkringen. Iedereen is van harte uitgenodigd! Lees meer >>

24 december 18:​00 uur
Familiekerstavondviering voor alle leeftijden
Op Kerstavond vertellen de dieren, die erbij waren, zelf hun verhaal in de DG Utrecht. Lees meer >>

24 december 19:​00 uur
Kerstdienst in Den Haag voor jong en oud
24 december 2018, 19:00 uur
Kerstfeest voor jong en oud
Voorganger: ds Jannie Nijwening Lees meer >>

24 december 19:​00 uur
Kerstdienst in Eenrum
Op kerstavond zal er in Eenrum een kerkdienst plaatsvinden. Voorganger: ds. G.J. Brusewitz. Lees meer >>

24 december 19:​00 uur
Kinderkerstfeest op Ameland
Op 24 december vieren we samen met de kinderen en hun familie en vrienden het kinderkerstfeest. Jullie mogen allemaal verkleed komen als feestganger, als herder, engel, Jozef, Maria, Wijze Koning.  Lees meer >>

24 december 19:​30 uur
Kerstavond vieren in Borne
Kerstavonddienst m.m.v. de cantorij. Lees meer >>

24 december 19:​30 uur
Kerstdienst kerstavond in Hoorn
kerstdienst voor jong en oud, met na afloop gluhwein en kerstbrood
Voorganger: ds. Truus de Boer
Organist: Jan Maarten Koeman
Lees meer >>

24 december 21:​00 uur
Kerstavond in de Lutherse kerk
Op kerstavond zingen we met elkaar bekende kerstliederen en carols in de Lutherse kerk te Bussum. Lees meer >>

25 december 09:​30 uur
Kerkdienst in Joure
De kerkdienst in Joure begint om 9.30 uur met ds. J. Waringa als voorganger. Lees meer >>

25 december 10:​00 uur
Eerste kerstdag in Hoorn
Eerste kerstdag, 10.00 uur: kerkdienst
Voorganger: Esther Jeunink
Organist: Peter Zandberg
Lees meer >>

25 december 10:​00 uur
Kerstviering in Buitenpost
Op eerste kerstdag is er een kerstviering om 10:00 uur.  Lees meer >>

25 december 10:​00 uur
Kerstdienst in Koog aan de Zaan
Kerstdienst onder de kerstboom met veel bekende kerstliederen. Lees meer >>

25 december 10:​15 uur
Kerstviering voor jong en oud(er)
Interactieve kerstviering voor jong en oud(er) in de doopsgezinde kerk in Almelo. Lees meer >>

25 december 10:​30 uur
Eerste kerstdag-viering
Een oud verhaal over hoe God mensen nooit alleen laat klinkt deze ochtend in Bussum voor ons allen! Lees meer >>

27 december 14:​00 uur
St. Thomaswandeling in Oudehorne
Op donderdag 27 december wordt in samenwerking met de Klokkencommissie Oudehorne de St. Thomaswandeling gehouden.  Lees meer >>

31 december 17:​00 uur
Oudejaarsviering De Westereen
In De Westereen is op maandag 31 december om 17.00 uur een Oudejaarsvesper. Lees meer >>


 
  U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor mailings van Algemene Doopsgezinde Sociëteit, met het e-mailadres [MijnEmail]
   
    Aanmelden | Afmelden |   Copyright © 2018   Algemene Doopsgezinde Sociëteit
 
 

Bekijken in PDF-formaat