Agenda

8 maart 2019, 20:00 uur

Zincafé Kogerkerk

Kerkstraat 14 in Koog aan de Zaan (naast het viaduct)

Zoals bekend is het Zincafé Kogerkerk een Zaans forum voor opinie en gesprek over vraagstukken op het terrein van zingeving, maatschappij en cultuur. Met dit café wil de Kogerkerkgemeente, samen met de Doopsgezinde Gemeente gelegenheid scheppen om in informele sfeer hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

In het komende Zincafé komt Stevo Akkerman aan het woord. Hij is columnist van het dagblad Trouw en schreef onder meer het boek  ‘Het klopt wel, maar het deugt niet ‘, met als ondertitel: ‘De maatschappelijke moraal in het nauw’.

Onze samenleving zit vol prikkels die ertoe leiden dat de persoonlijke moraal van medewerkers ondergeschikt dreigt te worden gemaakt aan de doelen van het bedrijf of de organisatie. Zijn politici en leiders van bedrijven wel geïnteresseerd in een rechtvaardige samenleving of schrikken ze terug voor alles wat zweemt naar idealen, uit angst voor moralisme? Stevo Akkerman sprak voor dit boek met kopstukken en dissidenten uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de gezondheidszorg.

Vanzelfsprekend gaat Akkerman na zijn inleiding in gesprek met de aanwezigen.

Gastheer is Jaap van Kampen. Het café vindt plaats in de Kogerkerk en begint om 20.00uur; om 19.30 uur is de kerk open. De toegang is vrij, na afloop is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.


Terug
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Koog en Zaandijk en Westzaan
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2019 Doopsgezind.nl